LAULU TII PIDOLE jõud päält katõkuist tiikunda Põlva kihlkunda

27. mai õdagu – päiv inne Umma Pito – kell 18:00 oodõtas kõiki , nii väikeisi ku suuri Moostõ rahvamuusigakuuli, et laulda Põlva kihlkunna vahtsõmbit ni vanõmbit rahvalaule.

Laulu avitas iist võtta Ütsiotsõ

Tulla’ või terve perrega!

Päält laulmisõ om õdagu osas ka kruusitäüs tsäid ni ritsikpille meisterdämine kingis hindäle ja Umalõ Pidolõ.

Rahvalaulu tii Umalõ Pidolõ jakkus hummõn kell 18 Lüllemäel Karula kihlkunnan Kõllatse Maja Kohvikun.

Tiimi lõket ja laulami. Kõik omma’ oodõtu ja piledirahha ei küsütä!

Laulu tii kottalõ saa kaia’ teedüst mano blogist https://laulutii.wordpress.com/ ja FBst https://www.facebook.com/www.umapido.ee/?fref=nf.

Rahvalauluõdagit jakkus egäs riidis kooni Uma Pidoni vällä!
Läbi käütäs kõik Vana-Võromaa kihlkunna’ ja kõrras saadi joba ka Setomaalõ.

Laulmisõni!

22.APRILLIL KELL 18:00 RÕUGES SAARSILLA TALUKOHVIKUS

LAULU TII PIDOLÕ RÕUGE KIHELKONNAS

Kõiki, nii väikesi kui suuri, oodatakse laulma oma kandi uuemaid ja vanemaid rahvalaule. Lisaks laulule on õhtu osaks ka tassike teed ja ritsikpillide meisterdamine kingiks endale ja Umale Pidole.

Rõuges aitab laule eest võtta Mari Kalkun.

„LAULU TI PIDOLÕ“ on teekond, mille jooksul  hoitakse meeles seda, et enne koorilaulukultuuri algust laulis meie rahvas regilaule ning ka praegu eksisteerivad koori- ja rahvalaulukultuur kõrvuti. „LAULU TII PIDOLÕ“ peatub Vana-Võromaa kaheksas kihelkonnas ning Setomaal ja jõuab 28. mai õhtuks peole Intsikurmu, et süüdata seal peotuli.

 

Hää rahvalaulusõbõr!

Joba om olnu kats õdusat laulmist – Räpinäl ja Setomaal.

Mi edimäst laulmist Räpinäl kajast ka ERR, kae 

räpina2

Riidi, 15. aprillil oodami Sinnu Loosi küllä lauluõdagulõ.

Inämb teedüst kõigi laulmiisi kottalõ saat sõs, ku klõpsit blogi ülevämädsen veeren olõvidõ kihlkunnanimmi pääle.

Laulu tii

Laul kallus Umalõ Pidolõ läbi rahvalauluõdagide

Aprilli alostusõn nakkas Räpinält umma tiid Umalõ Pidolõ käümä rahvalaul. Laul kallus läbi Vana Võromaa ja Setomaa 9 rahvalauluõdaguga, kon lauldas vahtsõmbit ja vanõmbit toimumiskotussõ rahvalaulõ.

Uma Pido om inämb ku ütepääväne kontsõrt. Seo om tiikund, minkä joosul pidolisõ’, ni tulõvasõ’ esinejä’ ku kaeja’, hinnäst pidos valmis pandva’. Ku inne kolmandat Uma Pito (2013) käve läbi kogo Vana Võromaa võrokõisi lipp, sõs seokõrd tege umaperätse tiikunna läbi laul – et jõuda 28. mai õdagus pidolõ Indsikurmu ja sääl pidotuli läütä.

Laul lätt pidolõ muidoki ka läbi pidos säädvide kuurõ. Päälekauba peetäs meelen, et inne koorilaulukultuuri alostust laulsõ mi rahvas regilaulõ ni ka parhilla eläse’ kõrvuisi nii koorilaulu- ku rahvalaulukultuur.

Rahvalaul alostas umma tiikunda aprilli alostusõn Räpinä kihlkunnast. Laulu tiikund pututas kõiki katsat Vana Võromaa kihlkunda ni jõud kõrras ka Setomaalõ. Kõiki, nii väikeisi ku suuri, oodõtas laulma uma kandi vahtsõmbit ni vanõmbit rahvalaulõ. Tulla’ või terve perrega! Päält laulmisõ om õdagu osas ka kruusitäüs tsäid ni ritsikpille meisterdämine kingis hindäle ja Umalõ Pidolõ.